Jenkin Howell's gravestone at St Cynog's, Penderyn.

ER COF AM JENKIN HOWELL. FSS
ARGRAFFYDD. ABERDAR.
BARDD CERDDOR AC HYNAFIAETHYDD
AC UN O GYFARWYDDWYR RHAGORAF
YR URDDAU DYNGAROL.

GANWYD 1836 BU FARW 1902

GWRON YN MYSC DYNGARWYR A’R LLENOR
LLAWNAF O BOB SYNWYR;
NAWDD I LENG O FARDDOL WYR
AC ENWOG YN MYSC CANWYR.
Watcyn Wyn
Translation:
In memory of Jenkin Howell. FSS
Printer. Aberdare.
Poet Musician and Antiquarian
And one of Philanthropic Societies’
Exceptional Leaders.

Born 1836 Died 1902

A hero among philanthropists and the
Complete litterateur of many skills;
A patron to a legion of poetic men
And famous among singers.
Watcyn Wyn

Image: